Privatumo politika

Aktuali redakcija nuo 2021 m. kovo 4 d.

1.      PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.   Asmens duomenų tvarkytojas – MB „Meno mugė“, įmonės kodas 304989408, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 18-5, Vilnius LT-01114. Duomenų saugumu rūpinasi duomenų apsaugos pareigųnas, kurio tel. +370 65649496, el. pašto adresas sutartys@craftson.lt.

1.2.   Klientas – Pirkėjas, Pardavėjas ir / ar kitas veiksnus fizinis asmuo kuris naudojasi Craftson.lt paslaugomis bei dalyvauja Craftson.lt administruojamose socialinės žiniasklaidos sutinka gauti rinkodaros informaciją.

1.3.   Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Craftson.lt paslaugomis.

1.4.   Asmens duomenys – yra bet kokia apie Craftson.lt renkama informacija, kuri gali būti panaudota Pardavėjo, Pirkėjos ar svetainės lankytojo tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

 

2.      BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.   Ši Privatumo politika apibrėžia pagrindines Asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi Craftson.lt Klientai atlikę aktyvius veiksmus www.craftson.lt ir / ar kitose Craftson.lt administruojamose socialinėse interneto svetainėse.

2.2.   Asmens duomenys apima informaciją, kuri yra renkama siekiant tinkamai įgyvendinti Prekių pirkimo-pardavimo sutartis e-prekyvietėje www.craftson.lt bei informuoti visus asmenis sutikusius gauti Craftson.lt naujienas. Craftson.lt duomenų bazėje yra kaupiami ir tvarkomi šie jūsų duomenys:

2.2.1.  Vardas,

2.2.2.  Pavardė,

2.2.3.  Telefono numeris,

2.2.4.  El. pašto adresas,

2.2.5.  Buveinės adresas,

2.2.6.  IP adresas,

2.2.7.  Gimimo data.

2.2.8.  Sertifikatų, pažymėjimų ar kitų dokumentų el. kopijos.

2.3.   Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią asmeninę informaciją, su kuria Craftson.lt susipažįsta jums susisiekus socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Craftson.lt administruojamose socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

 

3.      ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

3.1.   Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

4.      RENKAMŲ IR TVARKOMŲ ASMENSDUOMENŲ NAUDOJIMAS

4.1.   Asmens duomenys gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Šioje Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Craftson.lt renka asmens duomenis apie asmenis, kurie:

4.1.1.  naudojasi Craftson.lt paslaugomis,

4.1.2.  sutinka gauti Craftson.lt rinkodaros medžiagą,

4.1.3.  patys susisiekia Craftson.lt,

4.1.4.  lankosi interneto svetainėje www.craftson.lt,

4.1.5.  kreipiasi per Craftson.lt administruojamas paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ir / ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja,

4.1.6.  dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina Craftson.lt.

 

5.      PASLAUGOS, KURIAS TEIKIANT YRA TVARKOMIASMENS DUOMENYS

5.1.   Klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija:

5.1.1.  Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, IP adresas.

5.1.2.  Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

5.1.3.  Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas.

5.2.   Prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas:

5.2.1.  Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.

5.2.2.  Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai.

5.2.3.  Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas.

5.3.   Klientų užklausos el. paštu:

5.3.1.  Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas bei susirašinėjimo tekstas.

5.3.2.  Duomenų tvarkymo terminas: 1 metai nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. 

5.3.3.  Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas

5.4.   Tiesioginė rinkodara.

5.4.1.  Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Craftson.lt siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl Craftson.lt paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime naujienas.

5.4.2.  Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, IP adresas.

5.4.3.  Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

5.4.4.  Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas.

5.5.   Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu sutartys@craftson.lt.

 

6.      SLAPUKAI

6.1.   Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

6.1.1.  Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtų veikti interneto svetaine www.craftson.lt. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra Kliento sutikimas lankantis interneto svetainėje. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotus interneto svetainės puslapius, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

6.1.2.  Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

6.1.3.  Funkciniai slapukai.
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

6.2.   Craftson.lt partneriai ir jų naudojami slapukai:

6.2.1.  facebook.com slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo funkcionalumams. Daugiau informacijos https://www.facebook.com/policies/cookies

6.2.2.  accounts.google.com slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo, naudojantis Google paskyra, funkcionalumams. Daugiau informacijos https://policies.google.com/technologies/cookies

6.2.3.  Google Analytics slapukai naudojami informacijai apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techninių įrenginių duomenims rinkti. Daugiau informacijos https://policies.google.com/technologies/cookies

 

7.      DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS IR PERDAVIMAS

7.1.   Craftson.lt gali atskleisti informaciją apie Jus savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

7.1.1.  Kai turime tai padaryti tai pagal įstatymą.

7.1.2.  Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus).

7.1.3.  Perleidus Craftson.lt veiklą ar jos dalį tretiesiems asmenims, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies perėmėjui.

7.2.   Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu sutartys@craftson.lt.

 

8.       PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

8.1.   Craftson.lt gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje www.craftson.lt

8.2.   Atnaujinta Privatumo politika skelbiama nurodant jos atnaujinimo datą. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės po tokio atnaujinimo paskelbimo, Jūs sutinkate su visais Privatumo politikos atnaujinimais