Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės Craftson.lt e-prekyvietėje

Aktuali redakcija nuo 2021 m. kovo 4 d.
Kilus klausimams susisiekite el. paštu [email protected]


1.        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.     Craftson.lt – tai e-prekyvietė, veikianti adresu www.craftson.lt, kurią administruoja Lietuvoje registruotas juridinis asmuo MB „Meno mugė“, įmonės kodas 304989408, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 18-5, Vilnius LT-01114 ir kuris veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, t. y. tarpininkauja sudarant Prekių pirkimo – pardavimo Sutartį Pardavėjo vardu ir sąskaita.

1.2.     Sutartis – Prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta Pirkėjui atlikus apmokėjimą ir gavus užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. paštu. Kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir jos vykdomos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.3.     Pirkėjas – veiksnus fizinis (asmuo sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jis / ji savarankiškai disponuoja savo pajamomis) arba juridinis asmuo bei šių asmenų įgalioti atstovai.

1.4.     Pardavėjas – e-prekyvietėje www.craftson.lt užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris parduoda savo e-parduotuvėje pristatomas Prekes ir yra atsakingas už pateikto Pirkėjo Užsakymo vykdymą. Pardavėjo rekvizitai ir jo e-parduotuvės informacija yra nurodomi Prekių Užsakyme.

1.5.     Prekė – jau sukurtas ar pagamintas gaminys, kurį Pardavėjas eksponuoja Craftson.lt e-prekyvietėje arba šio gaminio pavyzdys, jeigu jis yra kuriamas ar gaminamas pagal individualų užsakymą.

1.6.     Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti prekės iš vieno ar kelių skirtingų Pardavėjo.

1.7.     Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas drauge.

1.8.     Taisyklės – šis dokumentas, kuris nustato Prekių pirkimo – pardavimo taisykles, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui e-prekyvietėje www.craftson.lt, t. y. sudaromai Sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.9.     Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Craftson.lt paslaugomis.

 

2.        BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.     Prieš atlikdamas mokėjimą, t. y. sudarydamas Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas:

2.1.1.  patvirtina Taisykles pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos sąlygos.

2.1.2.  patvirtinta savo sutikimą su Privatumo politika pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika“. Pirkėjo asmens duomenys bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir šie Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Craftson.lt Privatumo politika.

2.2.     Esant būtinybei ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Craftson.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles bei Privatumo politiką. Naujausia redakcija ir jos data skelbiama puslapyje www.craftson.lt.

2.3.     Jeigu Užsakymo vykdymo ar kitais klausimais Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją jo nurodytu el. paštu, už visą pateiktą asmeninę informaciją atsako pats Pirkėjas.

 

3.        PREKIŲ UŽSAKYMAS IR UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

3.1.     Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, atitinkamuose Craftson.lt e-prekyvietės informacijos laukuose privalo nurodyti būtinus duomenis tinkamam Prekių Užsakymui įvykdyti.

3.2.     Kai Pirkėjas įvykdo visus su užsakymu susijusius žingsnius ir patvirtina savo Užsakymą atlikdamas mokėjimą, laikoma, kad buvo sudaryta Sutartis. Apie Sutarties sudarymą – Užsakymo patvirtinimą Pirkėjas yra informuojamas nurodytu el. paštu.

3.3.     Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas yra saugomas Craftson.lt duomenų bazėje.


4.        UŽSAKYMO PARUOŠIMAS IR PRISTATYMAS

4.1.     Craftson.lt e-prekyvietėje savo gaminius pardavinėja skirtingi Pardavėjai.

4.2.     Jeigu Pirkėjo Užsakymą sudaro Prekės įsigytos iš skirtingų Pardavėjų, gali skirtis Užsakymų paruošimo laikas:

4.2.1.  Jeigu Prekė yra Pardavėjo sandėlyje, jos paruošimas ir perdavimas kurjeriui įprastai užtrunka iki 3 (trijų) darbo dienų.

4.2.2.  Jeigu Prekė gaminama pagal individualų Pirkėjo užsakymą, tikslesnė informacija skelbiama Pardavėjo e-parduotuvės puslapyje arba prie Prekės aprašymo.

4.3.     Užsakytos Prekės Pirkėjui gali būti pristatytos skirtingu laiku ir skirtingais pristatymo būdais. Konkretaus Pardavėjo Prekės pristatymo terminas ir būdas (per paštomatą, kurjerį, atsiimant pardavėjo nurodyti adresu ar kitu būdu) yra skelbiamas Pardavėjo e-parduotuvės puslapyje arba prie Prekės aprašymo.

4.4.     Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą ir gavėjo kontaktinę informaciją, jeigu ji skiriasi nuo Pirkėjo kontaktinės informacijos.

4.5.   Apie Prekių pristatymą jūsų nurodytu adresu ar atsiėmimą artimiausiame paštomate jus informuos kurjeris skambučiu arba SMS žinute.

 

5.        PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

5.1.     Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes ir atgauti sumokėtus pinigus nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų, išskyrus Prekes ar atvejus, kurie patenka į LR Civilinio kodekso 6.228(10) str. numatytas išimtis. (pvz.: pagal individualų Pirkėjo užsakymą pagamintos prekės, dėl higienos priežasčių negrąžinamos prekės, išpakuota kosmetika, leidiniai.

5.2.     Tuo atveju, kai nuotolinė Sutartis yra sudaryta dėl Prekių, įsigytų iš skirtingų Pardavėjų ir šios Prekės yra pristatomos skirtingu laiku, 14 (keturiolikos) dienų grąžinimo terminas galioja nuo konkrečios Prekės pristatymo dienos.

5.3.     Norėdamas grąžinti Prekę, Pirkėjas raštiškai apie tai informuoja Pardavėją (jo nurodytu el. paštu) ir Craftson.lt el. paštu – [email protected].

5.4.     Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, t. y. apžiūrėta tik tiek, kiek tai būtų galima padaryti fizinėje parduotuvėje.

5.5.     Grąžinti Prekes Pirkėjas gali per kurjerius arba tiesiogiai Pardavėjui jo nurodytu adresu. Jeigu prekė grąžinama per kurjerius, ji turi būti tinkamai supakuota, kad nebūtų pažeista siuntimo metu. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją (jo nurodytu el. paštu) ir Craftson.lt el. paštu – [email protected] apie grąžinamos Prekės išsiuntimą nurodydamas siuntos sekimo numerį.

5.6.     Pardavėjas, turi teisę negrąžinti pinigų už Prekes, kurios buvo grąžintos su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo kaltės (pvz. Pirkėjas išsiuntė netinkamai supakuotą Prekę, buvo nurodytas netinkamas adresas, Prekė buvo prarasta ar sugadinta grąžinimo Pardavėjui metu).

5.7      Papildomas Prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas nurodo Pardavėjas savo e-parduotuvės aprašyme.

 

6.        KOMUNIKACIJA

6.1.     Visa komunikacija susijusi su Prekių įsigijimu naudojantis Craftson.lt e-prekyviete, vykdoma Pardavėjo ir Craftson.lt nurodytais kontaktais bei užklausų pateikimo forma „Susisiekti su pardavėju“.

6.2.     Jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su Prekėmis vykdo neįtraukdamas Craftson.lt, Craftson.lt neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

 

7.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.     Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2.     Nesutarimai, kilę tarp dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3.     Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą / skundą įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt.