Craftson.lt e-prekyvietėje savo gaminius pardavinėja skirtingi autoriai ir gamintojai iš skirtingų e-parduotuvių, todėl gali skirtis prekių siuntimo įkainiai, prekių pristatymo bei gražinimo terminai ir tvarka. Jeigu kiltų sunkumų susijusių su prekių pristatymu, gražinimu ir pan., į susirašinėjimą su pardavėju įtraukite ir Craftson.lt el. p. sutartys@craftson.ltNorime būti šalia, kad viskas vyktų sklandžiai, greitai ir lengvai!

 

1.      KĄ DARYTI, JEIGU PARDAVĖJAS NEPRISTATO PREKĖS, ĮSIGYTOS INTERNETU, IR NEGRĄŽINA UŽ JĄ SUMOKĖTŲ PINIGŲ?

Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pardavėjo pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus juos perduodant pirkėjui arba perleidžiant pirkėjui jų valdymą. Tuo atveju, jeigu pardavėjas nepagrįstai atsisako perduoti daiktus pirkėjui, šis turi teisę atsisakyti vykdyti pirkimo–pardavimo sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą nepristato prekės, pirmiausia pirkėjui reikėtų raštu kreiptis į pardavėją (jo nurodytu el. adresu) ir Craftson.lt el. paštu sutartys@craftson.lt ir išdėstyti savo konkretų reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo pirkėjo raštiško kreipimosi gavimo dienos pardavėjas nepateikia pirkėjui motyvuoto atsakymo, arba atsisako vykdyti pirkėjo reikalavimą – pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) ginčų nagrinėjimo tvarka.


2.      KOKS YRA PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS?

Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pardavėjo pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos pristatyti gaminius. Tikslesnė informacija apie konkretaus pardavėjo prekių siuntimo terminus ir būdus skelbiama jo parduotuvės aprašyme. (Parduotuvių sąrašas >>), o jei šis terminas nenustatytas – prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo.


3.      KOKIĄ INFORMACIJĄ TURĖTŲ PATEIKTI PARDAVĖJAS PIRKĖJUI SUDARANT NUOTOLINĖS PREKYBOS SUTARTĮ?

Civilinio kodekso 6.228(7) 1 dalyje nustatyta, kad prieš sudarydamas nuotolinę sutartį pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti pirkėjui šią informaciją:

3.1.     pagrindinės prekės ar paslaugos savybės (atsižvelgiant į informavimo priemones ir prekę ar paslaugą);

3.2.     duomenys apie pardavėją (vardas ir pavardė ar pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma);

3.3.     pardavėjo buveinės adresas, telefono ir elektroninio pašto adresas, kuriais vartotojas gali susisiekti su pardavėju, ir, jeigu reikalinga, duomenys apie verslininką, kurio vardu veikiama

3.4.     bendra prekių ar paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba kai dėl prekių arba paslaugų pobūdžio kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota, metodas, pagal kurį ši kaina apskaičiuojama, ir, jeigu reikalinga, visos papildomos vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, arba kai šios papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti iš anksto apskaičiuotos, informacija apie tai, kad gali tekti jas apmokėti.

3.5.     apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarka, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminas ir, jeigu reikalinga, pardavėjo atliekamo pirkėjų skundų nagrinėjimo tvarka;

3.6.     teisė atsisakyti sutarties: šios teisės įgyvendinimo sąlygos, terminas ir tvarka pagal šio kodekso 6.228(10) straipsnį, taip informacija, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.228(10) straipsnį, arba, jei reikalinga, aplinkybės, kuriomis vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties;

3.7.     jeigu reikalinga, informacija, kad pirkėjas, atsisakęs sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas,

Pareiga įrodyti, kad pagal šį straipsnį informacija yra suteikta pirkėjui, tenka pardavėjui.


4.      AR GALIU ATSISAKYTI NUOTOLINIU BŪDU SUDARYTOS SUTARTIES?

Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje įtvirtinta vartotojo teisė, nenurodant priežasties ir nepatiriant kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties. Pastebėtina, kad ši teisė nėra absoliuti, todėl prieš įsigyjant prekę nuotoliniu būdu patartina atkreipti dėmesį į to paties straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, kurioms teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma. Taip pat pastebėtina, kad grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, t. y. būti nepažeistos prekinės išvaizdos.

  

5.      KOKIOS YRA TEISĖS ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES IŠIMTYS?

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

5.1.     sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

5.2.     sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5.3.     sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

5.4.     sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

5.5.     sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

5.6.     sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties,

5.7.     sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

 

6.      KAS LAIKOMA „PAGAL SPECIALŲ UŽSAKYMĄ“ PIRKĖJUI PAGAMINTA PREKE, KURIOS VARTOTOJAS GRĄŽINTI NEGALI?

Ši išimtis turėtų būti taikoma prekėms, pagamintoms pagal pirkėjo nurodytas specifikacijas, pvz.: aprangos bei aksesuarų dydis, pasirinktas atvaizdas ar užrašas ant užsakomo gaminio.

Šiomis aplinkybėmis pirkėjo nurodytas specifikacijas arba pritaikymą jo asmeninėms reikmėms reikėtų suprasti taip, kad prekės iš esmės yra unikalios ir pagamintos pagal pirkėjo pareikštus individualius norus bei poreikius, susitarus su pardavėju.

Ir priešingai, kai vartotojas paprasčiausiai pats sukomplektuoja prekes rinkdamasis iš pardavėjo siūlomų standartinių (iš anksto nustatytų) variantų (pvz. pasirenka kepuraitę, pirštines ir šaliką, susikomplektuoja indų rinkinį iš pateiktų gaminių), to nereikėtų laikyti vartotojo „nurodytomis specifikacijomis“ arba „pritaikymu jo asmeninėms reikmėms“.


7.      AR GALIMA GRĄŽINTI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ĮSIGYTĄ JUVELYRINĮ DIRBINĮ?

Galiojantys teisės aktai nenumato tokios nuotolinės pirkimo - pardavimo atsisakymo išimties, pagal kurią nebūtų galima grąžinti juvelyrinių dirbinių. Nors tokių dirbinių, įsigytų fizinėje parduotuvėje, pardavėjas turi teisę nepriimti, tačiau jei tokią prekę įsigijote internetu, tuomet pardavėjas be pagrindo negali atsisakyti jos priimti. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjas, siekdamas atsisakyti juvelyrinio dirbinio, kaip ir kitais atvejais, neturėtų piktnaudžiauti šia teise ir turėtų su ja elgtis ir prekę apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tai atlikti fizinėje parduotuvėje.

 Jeigu pirkėjas, netinkamai išbandė prekę ar atliko kitus veiksmus, kurie nebuvo būtini prekės pobūdžiui, veikimui ir savybėms nustatyti, atsako už tokios prekės vertės sumažėjimą.


8.      KAIP PIRKĖJAS TURI PRANEŠTI PARDAVĖJUI APIE NORĄ ATSISAKYTI NUOTOLINIU BŪDU SUDARYTĄ SUTARTĮ?

Pirkėjas praneša pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą ar keitimą pateikdamas aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas pirkėjui interneto svetainėje elektroniniu būdu pateikti dokumentus dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo. Šiuo atveju pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje vartotojui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

Pareiga įrodyti, kad laikėsi Civiliniame kodekse nustatytų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka pirkėjui.

 

9.      ĮSIGIJAU PREKĘ BET JI MAN NETIKO. KAM TENKA PREKĖS GRĄŽINIMO IŠLAIDOS?

Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

 

10.   AR GALI PARDAVĖJAS NEGRĄŽINTI UŽ SIUNTOS PRISTATYMĄ SUMOKĖTŲ IŠLAIDŲ?

Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai šias išlaidas prisiima pardavėjas arba kai pardavėjas tinkamai neinformavo pirkėjo, kad šias išlaidas turės padengti pirkėjas (Civilinio kodekso 6.228(11) 6 dalis).Taigi prekių pristatymo išlaidas turi grąžinti pardavėjas.

 

11.   AR GALIU PREKĘ PARDAVĖJUI GRĄŽINTI TIK TADA, KAI MAN BUS GRĄŽINTI UŽ PREKĘ SUMOKĖTI PINIGAI?

Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui. Atitinkamai to paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pardavėjas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui.

 

12.   AR ATSISAKIUS DALIES ĮSIGYTŲ PREKIŲ PARDAVĖJAS TURI MAN GRĄŽINTI VISAS PREKIŲ PRISTATYMO IŠLAIDAS?

Pardavėjas turi paskaičiuoti, proporcingai nuo viso užsakymo, grąžinamas lėšas pirkėjui.