1.     Privatumo politika

1.1.   Ši privatumo politika (toliau - PRIVATUMO POLITIKA) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.craftson.lt (toliau – INTERNETO SVETAINĖ) lankytojai ir naudotojai bei UAB „Concept events & media“, įmonės kodas 225936450, adresas Vytenio g. 9/25, LT-03113 Vilnius, kontaktinis telefono Nr. +370 655 25245, el. pašto adresas office@concept.lt (toliau – CONCEPT) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus CONCEPT administruojamose socialinių tinkle paskyrose, asmenys sutikę gauti CONCEPT rinkodaros medžiagą, asmenys, apsilankantys ir dalyvaujantys CONCEPT organizuojamose renginiuose (toliau – KLIENTAI).

1.2.   KLIENTAS susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis PRIVATUMO POLITIKOS, kai jis apsilanko, INTERNETO SVETAINĖJE, socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti CONCEPT tiesioginės rinkodaros parnešimus, apsilanko ir / ar dalyvauja CONCEPT organizuojamuose renginiuose.

1.3.   Registruotis ir susikurti paskyrą INTERNETO SVETAINĖJE gali asmenys, kurie yra sulaukę 16 metų. Visa informacija, kurią CONCEPT pateikiate tapdami registruotais KLIENTAIS, bus laikoma ir saugoma KLIENTO sutikimu, vadovaujantis PRIVATUMO POLITIKOS sąlygomis.  

2.     Asmens duomenys

2.1.   Asmens duomenys yra bet kokia apie KLIENTĄ renkama informacija, kuri gali būti panaudota KLIENTO asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, kuri yra renkama siekiant įgyvendinti šioje PRIVATUMO POLITIKOJE ar atskirame KLIENTO sutikime ar susitarime su CONCEPT, įskaitant KLIENTO:

·     Vardą,

·     Pavardę,

·     Telefono numerį

·     El. pašto adresą,

·     Buveinė adresą,

·     IP adresą,

·     Gimimo datą,

·     Sertifikatų, pažymėjimų ar kitų dokumentų el. Kopijos. 

2.2.   Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią KLIENTŲ asmeninę informaciją, su kuria CONCEPT susipažįsta KLIENTUI susisiekus socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus CONCEPT administruojamose socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose. 

3.     Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.     Renkamų ir tvarkomų asmens duomenų naudojimas
CONCEPT yra reikalingi KLIENTŲ asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. PRIVATUMO POLITIKOJE nurodome, ko galima tikėtis, kai CONCEPT renka asmens duomenis apie:

·     asmenis, kurie naudojasi CONCEPT paslaugomis,

·     asmenis, kurie sutinka gauti CONCEPT rinkodaros medžiagą,

·     su CONCEPT susisiekusius asmenis,

·     interneto svetainės lankytojus,

·     socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi per CONCEPT paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja,

·     asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina CONCEPT.

5.     Paslaugos, kurias teikiant yra tvarkomi asmens duomenys

5.1.   KLIENTŲ aptarnavimas, registravimas ir identifikacija.

·     Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, IP adresas.

·     Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

·     Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas. 

5.2.   Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas.

·     Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.

·     Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai.

·     Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas. 

5.3.   KLIENTŲ užklausos el. paštu.

·     Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas bei susirašinėjimo tekstas.

·     Duomenų tvarkymo terminas: 1 metai nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui PRIVATUMO POLITIKOJE ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. 

·     Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas

5.4.   Tiesioginė rinkodara.

Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie CONCEPT siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl CONCEPT paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime CONCEPT naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

·     Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, IP adresas.

·     Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

·     Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas.

 Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@craftson.lt

6.     Slapukai

6.1.   Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

·     Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad INTERNETO SVETAINĖ galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra KLIENTO sutikimas lankantis INTERNETO SVETAINĖJE. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia KLIENTUI prisijungti ir patekti į apsaugotas INTERNETO SVETAINĖS zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis. 

·     Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po INTERNETO SVETAINĘ ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra KLIENTŲ sutikimas. 

·     Funkciniai slapukai. 
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal KLIENTŲ poreikius pritaikytą turinį, įsiminti KLIENTAMS aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra KLIENTŲ sutikimas.

6.2.   Bendrovės partneriai ir jų naudojami slapukai:

·     facebook.com slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo funkcionalumams. Daugiau informacijos https://www.facebook.com/policies/cookies

·     accounts.google.com slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo, naudojantis Google paskyra, funkcionalumams. Daugiau informacijos https://policies.google.com/technologies/cookies

·     Google Analytics slapukai naudojami informacijai apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techninių įrenginių duomenims rinkti. Daugiau informacijos

https://policies.google.com/technologies/cookies

7.     Duomenų atskleidimas ir perdavimas

7.1.   CONCEPT gali atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje PRIVATUMO POLITIKOJE. Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

·     Kai turime tai padaryti tai pagal įstatymą.

·     Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

·     Perleidus CONCEPT veiklą ar jos dalį tretiesiems asmenims, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies perėmėjui.

7.2.   PRIVATUMO POLITIKOJE nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu info@craftson.lt nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

8.     PRIVATUMO POLITIKOS pakeitimai

8.1.   CONCEPT gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią PRIVATUMO POLITIKĄ. Tokia atnaujinta ar pakeista PRIVATUMO POLITIKA įsigalios nuo jos paskelbimo šioje INTERNETO SVETAINĖJE.

8.2.   Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. PRIVATUMO POLITIKOS apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada PRIVATUMO POLITIKA atnaujinta paskutinį kartą.